Het Heilige Jacobus beeld

Dit moderne beeld staat centraal in de tuin aan de rand van het grasveld.

De ontwerpster van het beeld heeft een historisch onderzoek uitgevoerd naar H. Jacobus, een apostel van Jezus Christus. Jacobus is de patroon van de plaatselijke geloofsgemeenschap en de bijbehorende H. Jacobuskerk.
Hij was een grote sterke man, oprecht, toegewijd aan Jezus, misschien wat naïef, uitgesproken en met een onstuimig karakter. Volgens een legende zou Jacobus na Pinksteren van Judea en Samaria vertrokken zijn naar Noord-Spanje om daar het Christendom te verspreiden.

Hier in de tuin is Jacobus afgebeeld met een stok en een schelp als herinnering aan zijn bedevaartplaats Santiago (Sant Jakoba) de Compostella gelegen aan de kust van Noordwest Spanje.

Motivatie ontwerp
De kunstenares heeft een beeld van Jacobus gemaakt dat ook in deze tijd iets kan betekenen voor mensen die het zien. Ze wilde er levendigheid en beweging in leggen. Door de contouren, de hoed, de staf en de schelp is het beeld herkenbaar als een Heilige Jacobus. Door heel veel weg te laten vult de toeschouwer zelf in wat hij of zij ziet. Metaforisch zijn het de flarden van de geschiedenis en de mythes over Jacobus die zichtbaar zijn. De essentie van Jacobus en wat hij uitdroeg en uitdraagt is zijn toewijding en overgave aan het goddelijke, dat wordt gesymboliseerd door de openingen in het beeld. De opening in het midden is de ruimte, de openheid en de beschikbaarheid van de liefde. Daardoorheen zie je het goddelijke in de schepping. In de klassieke beelden zou daar een stralend hart te zien zijn. Met het beeld wil zij de troost uitdrukken dat de oplossing van ons lijden op aarde in de overgave aan het goddelijke ligt. Zij hoopt dat het beeld daar een ervaring van geeft voor degenen die ernaar kijken.

Ontwerp: Sabine Bekkers