Het ZijActief beeld

Dit beeld is geplaatst aan de muur van de kerk tegenover de voormalige kas. Het laatste bestuur van de plaatselijke vrouwenvereniging heeft onderstaand gedicht geschreven dat de inspiratie vormde voor het ontwerp van dit beeld ontworpen door Sabine Bekkers.
Het motto van de vereniging “Ontwikkeling, Ontmoeting, Ontspanning” vind je terug in het beeld.

Het gedicht
1947-2022: Van Boerinnenbond en KPO naar Zijactief Cabauw.

We staan graag even stil bij de tijd van toen,
want veel is er veranderd in denken en doen.
Met een terugblik op vervlogen tijd,
waarin door talloze besturen veel werd voorbereid.
Waar de taken in het bestuur goed werden verdeeld
en op nieuwe tijden steeds werd ingespeeld.

Negentien zevenenveertig, de oorlog net voorbij.
Wederopbouw en samenwerking in de maatschappij.
Veel ontwikkelingen op het platteland
en dus ook in Cabauw kwam er veel tot stand.
Vrouwelijk initiatief was nog ongewoon.
Men was nog ouderwets, in een vastgeroest patroon.
Anna van Rossum – Overbeek heeft het voortouw genomen.
Zo is onze afdeling toen tot stand gekomen.

Het begin was moeizaam, maar vrouwen zetten door!
En in het dorp vond men toen toch gehoor.
Zoveel vrouwen zoveel zinnen in de stroming van de tijd,
dat stemt bij een jubileum ook tot dankbaarheid.
Harde werkers die met veel energie
leiding gaven en steeds zorgden voor goede harmonie.
Er zijn veel herinneringen want in de oude tijd
was het een vast gegeven, zuinigheid met vlijt.
Zo viel er op cursussen destijds veel te leren,
hoe je bijvoorbeeld zelf een bloemstuk of taart kon fabriceren.
Het cursusaanbod groeide en paste zich steeds aan.
Door voorlichting werd er veel kennis opgedaan:
politieke scholing, spreken in het openbaar, aandacht voor cultuur en kerstvieringen met elkaar.
Al die jaren waren we als vrouwen saam verbonden.
Lief en leed werden gedeeld en vriendschappen ontstonden.

Het verschil werd kleiner tussen stad en platteland.
Voor onze vereniging kwam een nieuwe naam tot stand.
ZijActief Cabauw doet recht aan een nieuwe tijd.
Gelijkwaardig en op onze toekomst voorbereid!

Dankbaar voor de 75 verenigingsjaren,
waarin we vele hoogtepunten wisten te vergaren:
het 50 jarig bestaan in Orpheus te Apeldoorn met groots optreden,
de KUBUS evenementen nog niet zo lang geleden.
De Cabauwse parade met onze theetuin
en Schotland op Cabauw Airport kregen een pluim.
De gezamenlijke fietstochten en kerstmarkt met enveloppen trekken
ontstonden bij het maken van vele decoraties met leuke gesprekken.
Samen stonden we sterk, een kroon op ons werk!

Na 75 jaar is ZijActief Cabauw opgeheven.
Met dit kunstwerk zal zij voortleven.