Het Kruisbeeld

Dit beeld is geplaatst op het afscheidsplein bij het kerkhof. Op deze plaats wordt bij een uitvaart door de aanwezigen afscheid genomen van de overledene, die daarna begraven wordt op het kerkhof.

Heel bewust is een sterke ruimtelijke verbinding gemaakt tussen de tuin en het kerkhof uitgaande van de gedachte dat de dood bij het leven hoort. In de praktijk blijkt nu al dat de bezoekers van het kerkhof ook de tuin bezoeken en omgekeerd, het kerkhof raakt zo meer geïntegreerd in het leven en de samenleving. In de mooie tuin kan men troost vinden, alleen of samen met gelijkgestemden.

Gewoonlijk is op een katholiek kruisbeeld het lichaam van de gekruisigde Christus bevestigd om de lijdensweg van Jezus te benadrukken. De lijdensweg die hij heeft afgelegd om de mensheid te verlossen van haar zonden.
Dit kruisbeeld bestaat uit licht, de plaats waar de overledene naar toe gaat. Aan dit licht, de lege ruimte van het kruis, kan de bezoeker ook zelf een eigen invulling geven.

Ontwerp Adriaan van Kats